Переработка учун периферия

Переработка учун периферия

8 460 000 сум

ПУБЛИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА № 9986201, 发布 2 几个月


地方的交易

Узбекистан, Ташкентская область

Описание

Иккиламчи кайта ишланадиган махсулотлар хисобланган пленка, пластик, ПВД ПНД полистирол ва резиналарни переработка килиб даромад топмокчимисиз? Унда бизга мурожат килинг, Сизларга бизнинг мутахассисларимиз ёрдам беради ва бу бизнес учун асосий ускуналардан ташкари периферик кушимча ускуларни таклиф кила олишади. Масалан: гильотиналар учун икки турдаги рольганглар, Рольганглар махсулотни етказиб бериш учун кенвейернинг айланадиган узун холатдаги роликларидир. Яна Линиялар учун бутловчи кисмлар, хар хил турдаги идиш ва емкостьлар такдим киламиз