Ўткир тиғли кесиш ускуналари

Ўткир тиғли кесиш ускуналари

77 600 000 сум

ПУБЛИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА № 9579241, размещено 1 месяц назад


Место сделки

Узбекистан, Ташкентская область

Описание

Гильотиналар бу гидравлик тизимга эга, вертикал ускунадир. Уларнинг босим кучи 8 тоннадан 20 тоннага бўлиши мумкин. Кесиш ускунасидан қаттиқ пленкалар кипларини, қоғоз рулонларини, резина, автошина покришкаларини, пластик трубаларни дробилкада майдалашдан олдин бир қатор кесиб кичик бўлакларга ажратиб олиш учун фойдаланилади. Кесилган полимер махсулотларни майдалаш ускуналаридан ўтказиш анча хавфсиз ва бу жараённи тезлашишига ёрдам беради.