Корхонангиз учун Модуль сушки МД 5,5 таклиф киламиз

Корхонангиз учун Модуль сушки МД 5,5 таклиф киламиз

37 330 000 сум

ПУБЛИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА № 10058481, размещено 1 месяц назад


Место сделки

Узбекистан, Ташкентская область

Описание

Тадбиркорлигингиз пленка, пластик ва резиналарни кайта ишлашга йуналтирилган булса, сиз учун биз керакли ускуна ва жихохларни таклиф кила оламиз, мутахасиссларимиз Модуль сушки МД 5,5 ни полимер махсулотларни куритиш учун тавсия килишади. Узбекистон ва Тошкентда куритуш ускуналарини сотиб олиш ва буюртма бериш